НАЙ-НОВИ:

ВиК Стара Загора обяви обществена поръчка за предоставяне под наем на техника

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора обяви обществена поръчка за предоставяне под наем на техника.
Поръчката е с две обособени позиции, в зависимост от вида техника, която се предоставя под наем. Участникът да разполага със собствена или наета техника. Възложителят с писмена заявка ще посочва конкретното място и вида техника, която участникът следва да осигури на обекта в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката. Предлаганите от участниците единични цени по обособени позиции не могат да бъдат по-високи от максимално заложените такива от Възложителя в Техническата спецификация. В случай, че участник не предложи единични цени равни, или по-малки от фиксираните в Техническите спецификации, то същия ще бъде отстранен от обществената поръчка.
Номер на поръчката: 00397-2016-0007.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 4 април 2016 година до 17 часа. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Журналистът Петко Бочаров почина на 97-годишна възраст, съобщиха от семейството…