НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 48 180 лева за графични компютърни станции

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0121
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на графични компютърни станции
Кратко описание: Доставка чрез покупка на 12 броя графични компютърни станции с технически характеристики съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС: 48 180.00 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Златка Райкова от ревност забрави и бебето, и следродилната депресия.…