НАЙ-НОВИ:

ТПП – Стара Загора проведе събранието си в зала, където въздухът беше третиран с отрицателни кислородни йони

Търговско-промишлена палата – Стара Загора проведе редовното си общо отчетно събрание в комплекс Зеленият хълм, при спазване на всички противоепидемиологични мерки, вкл. чрез третиране на въздуха в залата с концентратор на отрицателни кислородни аниони, производство на фирма Елфи-Тех.

На събранието присъстваха членове на Палатата и много гости, представители на партньорски организации. Общото събрание протече при следния дневен ред: Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата – Стара Загора за 2019 г. и Приемане на насоки и бюджет за дейността на Сдружението за 2020 г. В т. разни, бяха представени актуалните и нови проекти, дейности и предстоящи събития на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.
Председателят на ТПП – Стара Загора Олег Стоилов представи материалите по дневния ред, като акцентира на по-важните моменти от програмата на организацията. Определен интерес предизвика предстоящото издание на Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2020, който ще се проведе от 25 до 27 септември т.г. на открито на Античната улица на Августа Траяна в Стара Загора. Всеобщо одобрение и подкрепа предизвика идеята, предложена от Граждански клуб ЛИПА и подкрепена от Палатата, за изграждане на монумент на космическата слава на Стара Загора, в който да бъде експонирано копието на спътник Интеркосмос България 1300, изстрелян през 1981 г.  Любен Георгиев, директорът на Бюрото по труда – Стара Загора, представи възможностите за подкрепа на бизнеса от Агенцията по заетостта.
След това се проведе обща дискусия, в която взеха активно участие представители на старозагорския бизнес и партньори на Палатата, в т.ч. Вени Петрова, председател на старозагорското Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите, която в момента е и председател на Националното сдружение на хотелиерите и ресторантьорите; доц. Алексей Стоев, директор старозагорския филиал на Института по космически изследвания и технологии към БАН и др.
Всеобщо беше мнението, че организацията, независимо от сложната национална и международна обстановка,  използвайки натрупания си опит, знания и авторитет, с помощта на своите местни, национални и международни партньори, продължава да бъде много полезна на своите членове и на бизнеса в региона.
На чаша вино, в неформална обстановка, участващите в събранието обмениха помежду си информация и идеи, които са предпоставка за затвърждаване на стари и развитие на нови проекти и партньорства. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
В западната зала на Старозагорската художествена галерия е представена изложбата…