НАЙ-НОВИ:

Регионална дирекция по горите дава 399 582 лева за инвентаризация на горски територии

Възложител: Регионална дирекция по горите Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 01183-2019-0002
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж”, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“.
Кратко описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж”, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“.
Прогнозна стойност на поръчката: 399 582.94 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 23/05/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Певицата Поли Генова публикува първа снимка с новородения си син.…