НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 248 742 лева за изграждане на скейтпарк

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0047
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”
Кратко описание: Предмет на настоящия проект е изграждане на СКЕЙТПАРК в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора в паркова зона. Площта на скейт парка е 811м2.
Зоната определена за скейтпарк ще се състои от две основни секции „Стрийт“ и “Боул”. „Стрийт“ секцията ще бъде съставена от следните зони:
1. Равна засилка, голяма и малка секции със стълби, виражи и парапети.
2. Равна част.
3. Комбинирана арена с ръбове, парапети, виражи и баланс.
4. Равна част.
5. Засилка с извивка и вираж.
Предвижда се „Боул“ секцията да се изпълни от последователно свързани сферични и цилиндрични форми, образуващи съоръжение с формата на ключалка на две нива в дълбочина.
Предвижда се цветово оформление на скейтпарка, което се основава на знака изобразен върху задната страна на знамето на град Стара Загора.
Прогнозна стойност на поръчката: 248742.05 без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 22/08/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Красимир Каракачанов каза нещо знаменателно, а никой не го чу.…