НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 100 000 лева за изготвяне на план за организация на движението

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0015
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Наименование: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора“
Кратко описание: Поръчката предвижда изготвяне на Генерален план за организация на движението на Oбщина Стара Загора и главни артерии в населените места на територията на Община Стара Загора, важна и необходима част от дейностите по устройство на територията в Община Стара Загора. Разработването на ГПОД ще се извърши въз основа на Наредба №1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, както и Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
С проекта ще се анализира действащата в момента организация на движението, способите и средствата за нейното реализиране (включително мотивите за прилагането им), степента на обслужване на провежданото движение при конкретната пътна обстановка, както и за ефективността от нейното приложение.
Прогнозна стойност на поръчката: 100 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 07/05/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Известен босненско-сръбски бизнесмен и негов бодигард са били убити при…