НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“
Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности:
1. Билборд с размери 4.00 х 3.00 метра – 1 бр. проект, изработка и изображение – до 10 (десет) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя. Изпълнителят следва да демонтира билборда до 10 дни от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.
2. Постоянна обозначителна табела с размери 0.70 х 0.50 м – 1 бр. – изображение и изработка – до 10 (десет) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.
3. Банер, двустранен алуминиев, фикс с размери 0,80 х 2 м, размер на винила 1,6 кв.м. с чанта за съхранение – 1 бр.до 10 (десет) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.
4. Стикери с размери 9х5 см – 6000 бр. – до 10 (десет) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.
Прогнозна стойност на поръчката: 4500.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 07/05/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Руският президент Владимир Путин поздрави певицата Алла Пугачова, която днес…