НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ Марица изток 2 дава 451 000 лева с цел намаляване на емисиите от NOх

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с. Ковачево
Номер на поръчка в АОП: 00246-2019-0081
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
Кратко описание: “Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх” съгласно Техническо задание – Приложение №1.
Прогнозна стойност на поръчката: 451000.00 Валута: BGN без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 11/09/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
О, Пресвета Дево Богородице, спаси и запази моите чеда (....…