НАЙ-НОВИ:

На 29 април Общинския съвет приема нова Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора

. 2010 година Общинския съвет отменя правилника от 2005 година и приема нова Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора.

Според новата наредба /Глава II Отличия на Община Стара Загора, Раздел I Почетен гражданин на Община Стара Загора/ с отличието се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани преживе или посмъртно за:

1. Значими постижения във всички области на обществения живот;
2. Проявена смелост, гражданска доблест и героизъм.

Отличието се присъжда с решение на Общинския съвет по повод Празника на Община Стара Загора – 5 октомври, или в други изключителни случаи.

В рамките на една календарна година се присъждат не повече от едно отличие “Почетен гражданин на Община Стара Загора”.

Общинският съвет взема решение с тайно гласуване и с мнозинство от 2/3 от общия брой съветници.

На празника на Община Стара Загора, 5 октомври, Кметът на общината, а в негово отсъствие Председателят на Общинския съвет, тържествено връчва на удостоените с отличието “Почетен гражданин на Стара Загора” лица:

Почетна огърлица;
Почетен ключ (малък вариант);
Грамота;
Парична премия в размер на 1000 лева.

Когато отличието се присъжда посмъртно, символите по предходния текст се връчват на наследниците по закон.

Имената на удостоените с отличието “Почетен гражданин на Община Стара Загора”, придружени със снимка и кратки биографични данни, се вписват в специална книга, която се съхранява при Председателя на Общинския съвет.

Почетният гражданин има право да бъде приеман по всяко време от Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Стара Загора и да участва във всички официални събития в града. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД в-к „Стара Загора” брой…