НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток ЕАД дава 499 936,90 лева за доставка на резервни части

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0085
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на резервни части за ГТЛ
Кратко описание: Доставка на резервни части за ГТЛ. Поръчката е разделена на четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на куки, скоби и др.
Обособена позиция № 2– Доставка на звена, уши и др.
Обособена позиция № 3 – Доставка на чистачки, буфери и диагонали
Обособена позиция № 4 – Доставка на планка тип 60
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 499 936,90
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 07 декември 2020 (понеделник), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087 Адрес…