НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 87 000 лева за втулки

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0079
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на втулки за кофова верига и ходови звена на багери.
Кратко описание / документация :
Доставка чрез покупка на втулки за кофова верига и ходови звена на багери по 2 (две) обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция №1: „Доставка на втулки за кофова верига на багер ERs 710“. Количество: втулка ф80 х ф63 х 80 – 900 броя; втулка ф80 х ф63 х 30 – 2 260 броя.
2. Обособена позиция №2: „Доставка на втулки за ходови звена на багер SRs 2000“. Количество: втулка ф117 х ф101 х 70 – 1 327 броя.
Втулките се изработват по предоставени от Възложителя чертежи.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 87 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 23 ное 2020 (пон), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
В петък- 30 октомври, хороскопът напътства да не се съмнявате…