НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток ЕАД дава 26 980 лева за абонаментно сервизно обслужване

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини
Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини. Предмета на поръчката включва:
– абонаментно сервизно обслужване, което включва: труд и транспортни разходи, при необходимост подмяна на резервни части и технически преглед на всички копирни машини;
– ремонт на дефектирали машини;
– отстраняване на възникнали повреди при аварии и повикване от Възложителя.
– ремонт, подмяна и доставка на резервни части и материали с нови, необходими за извършване на услугите по предмета на поръчката;
– специализирана консултация по експлоатацията на машините при необходимост.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 26 980,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 24 ное 2020 (вторник), 23:59
Дата на отваряне на заявления/оферти: 25 ное 2020 (сряда), 13:30

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Първата по рода си съдебно-информационна система за граждани заработи в…