НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 1 170 219 лева за обувни изделия

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0092
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК
Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на обувни изделия
Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на обувни изделия.

Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на работни обезопасяващи обувки обхващащи глезена, тип „Боти”;
Обособена позиция № 2 – Доставка на работни обезопасяващи обувки обхващащи глезена, тип „Кубинки”. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Технически спецификации.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 1 170 219,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Краен срок за подаване: 21 декември 2020 (понеделник), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093 Адрес…