НАЙ-НОВИ:

Митрополит Киприан регистрира фондация “Свети Киприян Цамблак Чудотоворец”

Фондацията на името на свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, ще осъществява дейност в обществена полза.

Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на град Стара Загора, деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.

Цели: Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

  • Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство.Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.
  • Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение
  • Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база
  • Подпомага формите на изява и дейноста на талантливи деца
  • Съдейства за реализиране на образователни програми за децата/здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др.
  • Подпомага деца с изявени способности в учението.
  •  Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Това може да се случи, когато част от бензиностанциите не…