НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 330 831 лева за преустройство на помещения

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0144
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Преустройство на помещения в архив в административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД
Кратко описание: – Преустройство на помещения в архив в административната сграда на „Мини Марица – изток“ ЕАД, находяща се в УПИ II-140, 142, кв. 111, гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Подробно описание на техническите изисквания и условия са посочени в техническата спецификация, работния проект и документацията за участие.
Прогнозна стойност на поръчката: 330 831.61 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 03/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Депутати и членове на семействата на президента, парламентарния шеф и…