НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 30720 лева за консумативи и резервни части

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0143
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на консумативи и резервни части за заваръчни апарати
Кратко описание: Доставка чрез покупка на консумативи и резервни части за заваръчни апарати съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие. Количествата изделия за доставка са специфицирани в 31 номенклатури.
Начин на изпълнение: еднократна доставка по заявка на Възложителя.
Стойност, без да се включва ДДС: 30720.00 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 04/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Движение на Луната на празен ход от 15:00ч до 20:22ч…