НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 1 140 000 лв. за доставка на материали за вулканизация на ГТЛ

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0016
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Доставка на материали за вулканизация на ГТЛ“
Кратко описание: – Доставка чрез покупка на материали за вулканизация на ГТЛ.

Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
– Обособена позиция №1 : „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ”;
– Обособена позиция №2 : „Доставка на вулканизационни материали за топли вулканизации“;
– обособена позиция № 3:”Доставка на вулканизационни материали за възстановителен ремонт”.
Прогнозна стойност на поръчката: 1140000.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 09/05/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
59-годишен мъж от гр. Враца е подсъдим за блудство с 10-годишно момиче.…