НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 100 000 лева за ремонти и поддръжка

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0131
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на ГЛТ
Кратко описание: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на ГЛТ.  Всички изисквания и условия са подробно описани в документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 31/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Валери Божинов се събра с Биляна Дол, станала известна у…