НАЙ-НОВИ:

BusinessEurope: ЕС изостава в създаването на водещи световни компании

Европейската бизнес конфедерация BusinessEurope публикува редовния си доклад „Барометър за реформи“, чрез който се оценява актуалното икономическо състояние на ЕС и се отправят препоръки за структурни реформи и бъдещи приоритети за развитието на европейската икономика.

Документът се базира на доклади на членуващите в BusinessEurope бизнес организации (за България това е БСК), като оценките и препоръките са структурирани в пет тематични области: Пазар на труда и умения, Бизнес среда, Иновации и дигитална трансформация, Достъп до финанси и финансова стабилност, Данъци и обществени финанси
BusinessEurope издава „Барометър за реформи“ два пъти годишно. Тазгодишното пролетно издание на барометъра е със заглавие „Изграждане на ЕС за растеж на европейския бизнес в глобален мащаб“ и се фокусира върху това как ЕС изостава в създаването на водещи световни компании.
Посочени са три основни причини за това:
Нито една от 10-те най-добри световни компании по показателя пазарна капитализация не е европейска.
Делът на Западна Европа в топ 10% от световните фирми по отношение на рентабилността е спаднал от 36% в края на 90-те години до 24% понастоящем.
И накрая, по отношение на големите бързо разрастващи се компании или т.нар. „еднорози“ (стартиращи компании, които са достигнали пазарна стойност от 1 млрд. долара в кратък срок), ЕС не съвпада по този показател с други региони, например САЩ и Китай, където броят и стойността на еднорозите са значително по-големи от тези в ЕС.
Сред основните изводи от доклада са:
Въпреки нарастването с около 2% през 2018 г. и създадените 1 милион работни места, за седма от последните 10 години, растежът в ЕС беше по-нисък от САЩ.
Само 20% от специфичните за отделните държави препоръки за реформи са оценени като задоволително изпълнени от федерациите членки на BusinessEurope.
От 2010 г. насам ЕС е създал само 29 еднорога (нови фирми с пазарна оценка от над 1 милиард долара), в сравнение с 139 в САЩ и 81 в Китай. По-долу Ви представяме превод на увода и основните препоръки в петте тематични области, а целия доклад можете да видите ТУК.
__________________________
С растеж от около 2% и над 1 милион работни места, които вероятно ще бъдат създадени, 2018 г. в много отношения все още може да се разглежда като силна година за икономиката на ЕС. В ЕС предприятията продължават да внедряват иновации и да изнасят водещи световни продукти, като създават работни места и богатство за общностите.
Целта на барометърa е да погледнем отвъд заглавните данни, за да получим пълна картина на перспективите за икономиката на ЕС. Това означава да се признае, че след прекъсване от 2 години, за седмия път през последните 10, растежът в САЩ отново надвиши растежа на ЕС. И докато икономиката на САЩ се възползва от значителен процикличен фискален стимул, ЕС трябва да направи повече, за да се върне към нормална позиция на паричната политика. По същия начин безработицата от 6,9% остава твърде висока, особено в няколко държави-членки, където тя надхвърля 10%. Освен това, отчасти поради продължаващото напрежение в световната търговия, през последните месеци на 2018 г. имаше ясни признаци, че възстановяването се забавя, като прогнозиращите като цяло очакваха ръстът на ЕС през 2019 г. да бъде с около 0,5% по-нисък от очакваното миналото лято.
Но вместо да ремонтираме покрива, докато слънцето продължава да свети чрез реформи, насърчаващи растежа, нашето проучване показва, че правителствата не са успели да засилят усилията си за реформи. Нашите федерации-членки смятат, че държавите-членки са изпълнили задоволително само 20% от основните реформи, съгласувани с ЕС. Докато политиката на реформата често може да бъде предизвикателна, правителствата трябва да имат предвид неотдавнашната работа на ЕЦБ, която предполага, че стабилните структурни реформи могат да намалят вероятността от сериозна рецесия с около 20%.
Специалната ни секция тази година разглежда постиженията на Европа в развитието на водещи световни фирми с висок растеж. 25-годишно сравнение на 10-те най-големи световни компании ни напомня за бързите промени, които наблюдаваме в глобалната икономика и по-широкото общество, както с отварянето на нововъзникващите пазари, така и с иновациите и експлоатацията на цифровите технологии.
Нашият анализ показва, че докато ЕС запазва много водещи световни фирми, ние изоставаме в способността си да стартираме и развиваме глобални компании. Например, нито една от 10-те най-големи компании по пазарна стойност в момента не са от ЕС, докато ЕС е дом на намаляващ дял на най-печелившите фирми в света.
Когато Европа развива нови приоритети за нов политически цикъл, трябва да потвърдим нашия ангажимент да направим нашия континент най-доброто място за започване и развитие на бизнес. Осигуряването на подкрепа за компаниите в усилията им за инвестиции, иновации и създаване на работни места и просперитет означава увеличаване на усилията ни за реформи за подобряване на бизнес средата, повишаване на нашите умения и технологични възможности и гарантиране, че регулациите на пазара на труда подкрепят създаването на работни места.

БИЗНЕС СРЕДА
Много по-скъпо е да се започне и много трудно да се развие бизнес в ЕС отколкото в САЩ.
ПРЕПОРЪКИ
1. По-нататъшно интегриране на пазарите за стоки и услуги, включително логистични и мрежови услуги, и осигуряване на рамка без бариери, която помага за широкомащабно внедряване на цифрови технологии.
2. Гарантиране, че регулирането, на равнище ЕС и на национално равнище, следва принципите за по-добро регулиране и се прилага правилно, с минимална административна тежест, за да се подкрепят стартиращите предприятия и разширяването на дружествата. Проверката на конкурентоспособността, включително тест за МСП, трябва да бъде неразделна част от предварителната оценка на въздействието за всички законодателни предложения и трябва да се засили независимото проучване на оценките на въздействието.
3. Цените на енергията трябва да позволяват на предприятията в ЕС да бъдат конкурентоспособни на международните пазари. Следва да бъдат въведени целенасочени мерки (например реформиране на данъците и налозите, либерализиране на енергийните пазари и т.н.) за справяне с разликата в цените на енергията с основните конкуренти и за гарантиране на енергийната сигурност
4. Трансевропейската (и националната) инфраструктура трябва да бъде значително подобрена и разширена. Оставащите регулаторни, административни и технически бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури необходим достъп до инфраструктурни съоръжения, взаимовръзки, оперативна съвместимост и създаване на благоприятна за инвестициите регулаторна и финансова рамка.
ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Интензитетът на научноизследователската и развойна дейност в ЕС е много по-нисък (2,0% през 2016 г.), отколкото в Япония (3,2%) и САЩ (2,7%), и се отразява и в малкия брой патентни заявки. Китай значително увеличи дела си в разходите през последното десетилетие (от 1,4% на 2,1%) и също изпревари ЕС. ЕС продължава да изостава от конкурентите си в някои ключови показатели за цифрова комуникация. По-специално, (бързите) оптични връзки са много по-малко разпространени в ЕС, в сравнение с водещите страни Япония и Южна Корея. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Генерал-майор от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) - приемникът…