НАЙ-НОВИ:

Автор: Бонка Дипчикова

Мини Марица-изток дава 172 050 лева за доставка на крайни изключватели

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0002 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на резервни части […]

  Прочети още

  Важно съобщение от ВиК

  “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с ремонт на съоръжения на ПС „Землен“, ще бъде спряно водоподаването от 8.00 часа до 20.00 часа на 11.01.2021 на следните населените места: От община Раднево: с. Ковачево, ТЕЦ 2, Рудник 2 и населените места […]

   Прочети още

   Мини Марица-изток дава 34700 лева за доставка на машинни болтове и гайки

   Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на машинни болтове и гайки Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на машинни болтове и гайки […]

    Прочети още

    Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира приеми и през 2021 г.

    Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира приеми и през 2021 г. През 2021 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по следните мерки: 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги […]

     Прочети още

     Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ през 2020 година

     Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена през 2010 г. Местната инициативна група е публично-частно партньорство между местната публична власт, частния сектор и гражданският НПО сектор, изпълняващо Стратегия за водено от общностите […]

      Прочети още

      Община Стара Загора дава 92 000 лева за пощенски и куриерски услуги

      Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0053 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на […]

       Прочети още

       Индустриалните зони са ефективен инструмент за преодоляване на дисбаланса на регионите

       Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ: Индустриалните зони са ефективен инструмент за преодоляване на дисбаланса на регионите Общините, които имат индустриални зони, се развиват много добре, каза изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес. И допълни, че индустриалните паркове са ефективен инструмент за преодоляване на дисбаланса на регионите. Г-жа Барес взе участие […]

        Прочети още

        Община Стара Загора дава 3 042 451 лева за строително-монтажни работи

        Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции” Кратко описание: Обособена позиция 1: „Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182 […]

         Прочети още

         Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови” с удължен прием по подмярка 7,5

         Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, […]

          Прочети още

          България и Иран обсъдиха добри практики в привличането на инвестиции

          „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и иранският Върховен съвет за свободни, индустриални, търговски и специални икономически зони обсъдиха възможностите за осъществяване на добри практики в привличането на инвестиции и разработването на индустриални зони. Това стана по време на срещи между българската и иранската страна във връзка с проследяване договореностите от 19-та сесия на Смесената междуправителствена […]

           Прочети още

           Важно съобщение от ВиК Стара Загора

           Във връзка със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора информира своите клиенти, че през м. декември 2020г. няма да извършва измерване на потребените количества вода с изключение на клиентите, чието отчитане се осъществява, чрез дистанционни водомери. С оглед на приключването на календарната 2020 година, фактурирането на ВиК […]

            Прочети още

            Археологическият музей „Марица-изток” в Раднево завърши спасителни разкопки на три обекта

            на снимката: Хокерно погребение в яма в м. „Дядо Атанасовата могила” „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ПОДПОМОГНА ПРОУЧВАНЕТО НА ТРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТА през 2020 година, финансирани с над 242 500 лв. През м. август се извършиха спасителните археологически разкопки в м. „Боялъка”, край града, в периферията на площ, определена за концесия на мините. На площ от около 40 […]

             Прочети още

             Мини Марица изток дава 1 170 219 лева за обувни изделия

             Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0092 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на обувни изделия Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка […]

              Прочети още

              Мини Марица изток дава 55 800 лева за вулканизационни инструменти

              Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на вулканизационни инструменти Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на вулканизационни инструменти. Количество: съгласно спецификация. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката […]

               Прочети още

               Мини Марица-изток ЕАД дава 499 936,90 лева за доставка на резервни части

               Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0085 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за ГТЛ Кратко описание: Доставка на резервни части за ГТЛ. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 […]

                Прочети още

                Мини Марица-изток ЕАД дава 26 980 лева за абонаментно сервизно обслужване

                Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини. Предмета на поръчката включва: […]

                 Прочети още

                 Семеен живот: очакване и реалност

                 Семейният живот има всичко необходимо за щастие: радост, смях, емоции и любов, разбира се. Вярно е, че понякога представата ни за живот като семейство е малко по-различна от това, което може да се случи в действителност. Уютен дом Съвместна сутрин Романтичен уикенд Семейна закуска Семейна разходка Вечер без деца Дългоочаквана ваканция Перфектното дете Приятно пазаруване […]

                  Прочети още

                  Сдружение „Миг Брезово, Братя Даскалови“ с одобрена процедура по подмярка 7,2 от СВОМР

                  Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ получава одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията си за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014 […]

                   Прочети още

                   Мини Марица изток дава близо 50 000 лева за доставка на водно-карбамиден разтвор

                   Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0086 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue или еквивалент Кратко описание: Доставка чрез покупка на разтвор водно – карбамиден AdBlue или еквивалент. Количество: 127 948 […]

                    Прочети още

                    13 неща, които мъжете и жените правят по различен начин

                    Мъже и жени – ние сме толкова различни! Това се проявява както в основните, така и в малките неща. Събрахме за вас няколко разлики, които са най-поразителните. Така че мъжете и жените са различни … 1. Съблечат се Мъж и жена събличат дрехите си по различни начини: мъжете по-често прехвърлят ръце през раменете си и […]

                     Прочети още