НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Мини Марица изток дава 83 620 лева за абонаментно сервизно обслужване

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0032 Адрес на профила на купувача (URL):https://app.eop.bg/today/67047 Наименование: Задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна Кратко описание: – Предмет на настоящата обществена поръчка е задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна. Количество, обем: Задължителен ремонт на […]

  Прочети още

  ТЕЦ Марица изток 2 дава 100 000 лв. за датчици за температурен контрол

  Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0075 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/69315 Наименование: Доставка на датчици за температурен контрол Кратко описание: Доставка на датчици за температурен контрол, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – „Доставка на температурни датчици за защита на СОИ – вход и изход”; Втора обособена […]

   Прочети още

   Община Раднево дава 125 000 лева за зимна поддръжка

   Възложител: Община Раднево Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0013 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/buyer/1102 Наименование: „ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“ Кратко описание: Зимното поддържане включва почистване на общинската пътна мрежа с дължина 81,3 км на територията на Община Раднево от сняг и обработването и чрез разпръскване […]

    Прочети още

    Мини Марица изток дава 493 870 лева за минерална вода

    Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0022 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на минерална вода Кратко описание: Доставка чрез покупка на минерална вода с минерализация от 200 до 350 мг/л. Подробно описание съгласно […]

     Прочети още

     ТЕЦ Марица изток 2 дава 270 000 лева за нова местостоянка на лични автомобили

     Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0059 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/1119 Наименование: Изграждане на нова местостоянка за личните автомобили в района на ОПС Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Строителство Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 270 000,00 Краен срок за получаване на […]

      Прочети още

      Мини Марица изток дава 39 295 лева за почистване на изгребни септични ями и канализации

      Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – гр. Раднево Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0015 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Почистване на изгребни септични ями и канализации Кратко описание: – Предметът на поръчката включва – почистване на изгребни септични ями, продухване на подземни канализации, отпушване на водосточни и сградни канализации и други на […]

       Прочети още

       ТЕЦ Марица изток 2 дава 264 хиляди лева за стоманени конструкции

       Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на стоманени конструкции за поддържане на мокър комин и газоходи на Абсорбер 8 Кратко описание: Доставка на стоманени конструкции за поддържане на мокър комин и газоходи на Абсорбер 8 съгласно спецификация, технически изисквания и […]

        Прочети още

        ТЕЦ Марица изток 2 дава 55 000 лева за резервни части на притриваща техника

        Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0045 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 55 000,00 Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 10 юни 2020 (сряда), 23:59    

         Прочети още

         ТЕЦ Марица изток 2 дава 192 700 лв. за резервоар за съхранение на сярна киселина

         Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0047 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в цех ХВО Кратко описание: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален […]

          Прочети още

          ТЕЦ Марица изток 2 дава 60 000 лв. за геодезически измервания

          Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Номер на поръчка в АОП: 00246-2020-0042 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г. Кратко описание: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му […]

           Прочети още

           Община Стара Загора дава 135 800 лева за доставка и монтаж на отоплителни устройства

           Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0017 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА“ Кратко описание: Предметният обхват на поръчката включва доставка и монтаж на 12 артикула: топловъздушна пелетна камина 6 KW, топловъздушна пелетна камина 8 KW, топловъздушна […]

            Прочети още

            Община Стара Загора дава 2 161 813 лева за хранителни продукти за нуждите на ОП “Ученическо хранене”

            Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0016 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ В ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Кратко описание: Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № […]

             Прочети още

             ТЕЦ Марица изток 2 дава 65 000 лв. за защитни обувки

             Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0038 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Кратко описание: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Предметът на поръчката включва следните […]

              Прочети още

              Община Стара Загора дава 116 666 лева за актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема

              Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2020-0015 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: „Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика” Кратко описание: Обхвата на обществената поръчка включва изпълнение на дейности и задачи свързани с: – Актуализация и оптимизация на […]

               Прочети още

               Община Стара Загора дава 1 815 691 за основен ремонт на I ОУ „Георги Бакалов“

               Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2020-0014 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Първо основно училище „Георги Бакалов“, УПИ II-училище, кв.412, гр. Стара Загора” Кратко описание: Целта на проекта е насочена […]

                Прочети още

                УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” – Ст. Загора дава 20000 лева за обслужваща финансова институция

                ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА Номер на поръчка в АОП: 9096810 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: Избор на обслужваща финансова институция за дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р […]

                 Прочети още

                 Община Раднево дава 103529 лева за застрахователни услуги

                 Възложител: Община Раднево Номер на поръчка в АОП: 00662-2020-0004 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие “Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени и […]

                  Прочети още

                  Онкологичен център – Стара Загора дава 91698 лева за сервизно обслужване на медицинска техника

                  Възложител: Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД Номер на поръчка в АОП: 00731-2020-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. по 28 обособени позиции, подробно описани […]

                   Прочети още

                   Община Стара Загора дава 6 322 538 за рекултивация на старо депо

                   Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0076 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“ Кратко описание: 1) Подготвителни работи – почистване от храсти и дървета на определената зона; 2) В петата на предепонираните отпадъци се изгражда охранителна дига […]

                    Прочети още

                    Община Стара Загора дава 15 000 лева за упражняване на строителен надзор

                    Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0081 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ В УПИ III 8710, КВ. 4515, ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Кратко описание: Упражняване на строителен надзор при […]

                     Прочети още