НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Раднево дава 252 377 лева за хранителни продукти на детските градини

Възложител: Община РадневоНомер на поръчка в АОП: 00662-2019-0026Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и ЦНСТДБУ, гр. Раднево по обособени позицииКратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, […]

  Прочети още

  Община Стара Загора дава 250 000 лева за почистване на дъждоприемни шахти

  Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0050Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”Кратко описание: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”. Целта на настоящата процедура е Възложителя да избере изпълнител за осъществяване на дейностите предмет […]

   Прочети още

   Община Стара Загора дава 57500 лв. за употребявани автомобили

   Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0051Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позицииКратко описание: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позицииОбособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за […]

    Прочети още

    Община Стара Загора дава 93 496 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата – част 2“

    Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0053Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“Кратко описание: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване.Обособена позиция 2: […]

     Прочети още

     Община Стара Загора дава близо 160 000 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата“

     Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0052Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“Кратко описание: Местата за изпълнение на поръчката са: – „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до […]

      Прочети още

      ТЕЦ Марица изток 2 дава 215424 лева за сервизно обслужване и поддръжка

      Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0065Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и ел. частта на система за контрол на достъпа в „ММИ“ ЕАДКратко описание: Предмета на поръчката е Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и […]

       Прочети още

       ТЕЦ Марица изток 2 дава 451 000 лева с цел намаляване на емисиите от NOх

       Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с. КовачевоНомер на поръчка в АОП: 00246-2019-0081Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOхКратко описание: “Въвеждане в системата за управление […]

        Прочети още

        Община Стара Загора дава 12333 лева за употребяван лекотоварен автомобил

        Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0049Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“Кратко описание: Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“ 1.1. Изисквания по предназначение. 1.1.1 […]

         Прочети още

         Община Стара Загора дава 248 742 лева за изграждане на скейтпарк

         Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0047Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”Кратко описание: Предмет на настоящия проект е изграждане на СКЕЙТПАРК в УПИ VI – 7153, кв. […]

          Прочети още

          Стартира изпълнението на проект на Кметско наместничество с. Лясково

          Кметско наместничество с. Лясково подписа първи договор за безвъзмездна помощ на 17.05. 2019 г. с ПУДООС в рамките на Национална кампания     „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ на тема “ Заедно да създадем зелен кът за отдих“. Изпълнението на проекта започва на 16.06.2019 г. , на празника на село Лясково „Свети Дух“ . Основната […]

           Прочети още

           Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

           Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Билборд с размери 4.00 х 3.00 метра – 1 бр. проект, изработка […]

            Прочети още

            Обществена поръчка по проект N CB007.1.31.364

            Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 ” Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment […]

             Прочети още