НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 20 000 лева за идеен проект

Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0061Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна залаКратко описание: Цели се създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда, с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Интегриране на залата с парка и околното застрояване – […]

  Прочети още

  Мини Марица изток дава 2 705 000 лева за барабани

  Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0134Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на барабани за ТМОКратко описание: Доставка на барабани за ТМО, изработени по предоставена от Възложителя конструктивна документация. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:Обососбена позиция № 1 – Доставка на барабани за ГТЛОбососбена […]

   Прочети още

   Мини Марица изток дава 480 000 лева за лепило

   Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0135Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“Кратко описание: Доставка чрез покупка на лепило за студена вулканизация и втвърдител за лепило. Доставката на лепилото се извършва по заявка на Възложителя, като допълнително се посочва количеството и […]

    Прочети още

    Мини Марица изток дава почти половин милион лева за разпределителна уредба

    Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0124Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KWКратко описание: Доставка чрез покупка на разпределителна уредба средно напрежение за закрит монтаж за задвижваща станция 4х560kW на ГЛТ и резервна комутационна апаратура. Уредбата е изградена от шест […]

     Прочети още

     Мини Марица изток дава 100 000 лева за ремонти и поддръжка

     Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0131Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на ГЛТКратко описание: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на […]

      Прочети още

      Мини Марица изток дава 1 788 000 за доставка на гуми

      Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0120Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на гумиКратко описание: Доставка чрез покупка на гуми по 2 (две) обособени позиции, както следва:1. Обособена позиции №1: Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, […]

       Прочети още

       Мини Марица изток дава 1 800 000 за ремонт на товарни вагони

       Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0119Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Ремонт на товарни вагониКратко описание: Извършване на планова поддръжка (среден ремонт) на товарни вагони тип “Fals” – седловиден, серия 665 от лице отговорно за поддръжка, включваща функция по извършване на поддържането, която отговаря за осъществяване на […]

        Прочети още

        Мини Марица изток дава 48 180 лева за графични компютърни станции

        Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0121Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на графични компютърни станцииКратко описание: Доставка чрез покупка на 12 броя графични компютърни станции с технически характеристики съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие.Стойност, без да се включва […]

         Прочети още

         Община Стара Загора дава 4000 лева за тематично разработен знак „Център на Вселената“

         Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0054Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“Кратко описание: Концепцепция за ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“. Създаване на пространствен и композиционен център в централна градска част на Ст. Загора с тематично разработен знак „Център на Вселената“Местоположение: Предмет на конкурса е пространството, […]

          Прочети още

          Мини Марица изток дава 82 700 лв. за резервни части на осигурителни инсталации

          Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0086Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на резервни части за осигурителни инсталацииКратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за осигурителни инсталации. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:Обособена позиция №1 – Доставка на стрелкови гарнитури.Обособена позиция №2 – […]

           Прочети още

           Мини Марица изток дава 1 520 000 лв. за трифазни двигатели

           Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0084Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежениеКратко описание: Доставка чрез покупка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение по обособени позиции, както следва:– Обособена позиция № 1: Доставка на трифазни, асинхронни ел.двигатели с навит […]

            Прочети още

            Мини Марица изток дава 418 500 лв. доставка на резервни части за електрически локомотиви

            Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0077Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на резервни части за електрически локомотивиКратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за електрически локомотиви EL-2. Предметът на обществената поръчка е разделен на осем обособени позиции:Обособена позиция №1 – Доставка на резервни части за […]

             Прочети още

             Община Раднево дава 252 377 лева за хранителни продукти на детските градини

             Възложител: Община РадневоНомер на поръчка в АОП: 00662-2019-0026Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и ЦНСТДБУ, гр. Раднево по обособени позицииКратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, […]

              Прочети още

              Община Стара Загора дава 250 000 лева за почистване на дъждоприемни шахти

              Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0050Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”Кратко описание: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”. Целта на настоящата процедура е Възложителя да избере изпълнител за осъществяване на дейностите предмет […]

               Прочети още

               Община Стара Загора дава 57500 лв. за употребявани автомобили

               Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0051Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позицииКратко описание: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позицииОбособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за […]

                Прочети още

                Община Стара Загора дава 93 496 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата – част 2“

                Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0053Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“Кратко описание: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване.Обособена позиция 2: […]

                 Прочети още

                 Община Стара Загора дава близо 160 000 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата“

                 Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0052Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“Кратко описание: Местата за изпълнение на поръчката са: – „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до […]

                  Прочети още

                  ТЕЦ Марица изток 2 дава 215424 лева за сервизно обслужване и поддръжка

                  Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0065Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и ел. частта на система за контрол на достъпа в „ММИ“ ЕАДКратко описание: Предмета на поръчката е Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и […]

                   Прочети още

                   ТЕЦ Марица изток 2 дава 451 000 лева с цел намаляване на емисиите от NOх

                   Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с. КовачевоНомер на поръчка в АОП: 00246-2019-0081Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOхКратко описание: “Въвеждане в системата за управление […]

                    Прочети още