НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Мини Марица-изток дава 172 050 лева за доставка на крайни изключватели

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0002 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на резервни части […]

  Прочети още

  Мини Марица-изток дава 34700 лева за доставка на машинни болтове и гайки

  Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на машинни болтове и гайки Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на машинни болтове и гайки […]

   Прочети още

   Община Стара Загора обяви търг за отдаване под наем на общински обекти

   Публичен търг за отдаване под наем на 14 обекта Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Подробна информация за този търг […]

    Прочети още

    Община Стара Загора дава 92 000 лева за пощенски и куриерски услуги

    Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0053 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на […]

     Прочети още

     Община Стара Загора дава 3 042 451 лева за строително-монтажни работи

     Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции” Кратко описание: Обособена позиция 1: „Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182 […]

      Прочети още

      Мини Марица изток дава 1 170 219 лева за обувни изделия

      Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0092 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на обувни изделия Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка […]

       Прочети още

       Мини Марица изток дава 55 800 лева за вулканизационни инструменти

       Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на вулканизационни инструменти Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на вулканизационни инструменти. Количество: съгласно спецификация. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката […]

        Прочети още

        Мини Марица-изток ЕАД дава 499 936,90 лева за доставка на резервни части

        Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0085 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за ГТЛ Кратко описание: Доставка на резервни части за ГТЛ. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 […]

         Прочети още

         Мини Марица-изток ЕАД дава 26 980 лева за абонаментно сервизно обслужване

         Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини. Предмета на поръчката включва: […]

          Прочети още

          Мини Марица изток дава близо 50 000 лева за доставка на водно-карбамиден разтвор

          Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0086 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue или еквивалент Кратко описание: Доставка чрез покупка на разтвор водно – карбамиден AdBlue или еквивалент. Количество: 127 948 […]

           Прочети още

           Мини Марица изток дава 87 000 лева за втулки

           Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0079 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на втулки за кофова верига и ходови звена на багери. Кратко описание / документация : Доставка чрез покупка на втулки за кофова верига и ходови […]

            Прочети още

            Мини Марица изток дава 523 665 лева за природен газ

            Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0080 Начин на възлагане / пазарни консултации: Пряко договаряне Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на природен газ Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на природен газ“, разделен на 3 (три) обособени позиции, както […]

             Прочети още

             Мини Марица изток дава 304 000 лева за резервни части на автомобили

             Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0057 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и ЛАДА НИВА Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части […]

              Прочети още

              Мини Марица изток дава 19 000 лева за високоскоростни армирани дискове

              Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0058 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК:  Начин на възлагане: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на високоскоростни армирани дискове Кратко описание: Доставка на високоскоростни армирани дискове предназначени за рязане и шлайфане на метал, съгласно техническата спецификация на възложителя. Количеството: 16 […]

               Прочети още

               Мини Марица-изток ЕАД дава 65 000 лв. за поддръжка на център за данни

               Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Поддръжка на център за данни Кратко описание: Поддръжка на център за данни. Предметът на поръчката включва следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, […]

                Прочети още

                Мини Марица изток дава 100 000 лева за диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“

                Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0045 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:https://app.eop.bg/buyer/10687 Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“ Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е диагностика и ремонт на 43 броя товарни автомобили с повишена проходимост марка „IVECO”: – […]

                 Прочети още

                 Мини Марица изток застрахова работниците и служителите си за 91 000 лева

                 Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0046 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ […]

                  Прочети още

                  Мини Марица изток дава 83 620 лева за абонаментно сервизно обслужване

                  Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0032 Адрес на профила на купувача (URL):https://app.eop.bg/today/67047 Наименование: Задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна Кратко описание: – Предмет на настоящата обществена поръчка е задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна. Количество, обем: Задължителен ремонт на […]

                   Прочети още

                   ТЕЦ Марица изток 2 дава 100 000 лв. за датчици за температурен контрол

                   Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0075 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/69315 Наименование: Доставка на датчици за температурен контрол Кратко описание: Доставка на датчици за температурен контрол, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – „Доставка на температурни датчици за защита на СОИ – вход и изход”; Втора обособена […]

                    Прочети още

                    Община Раднево дава 125 000 лева за зимна поддръжка

                    Възложител: Община Раднево Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0013 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/buyer/1102 Наименование: „ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“ Кратко описание: Зимното поддържане включва почистване на общинската пътна мрежа с дължина 81,3 км на територията на Община Раднево от сняг и обработването и чрез разпръскване […]

                     Прочети още