НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

ТЕЦ Марица изток 2 дава 215424 лева за сервизно обслужване и поддръжка

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0065Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и ел. частта на система за контрол на достъпа в „ММИ“ ЕАДКратко описание: Предмета на поръчката е Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и […]

  Прочети още

  ТЕЦ Марица изток 2 дава 451 000 лева с цел намаляване на емисиите от NOх

  Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с. КовачевоНомер на поръчка в АОП: 00246-2019-0081Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOхКратко описание: “Въвеждане в системата за управление […]

   Прочети още

   Община Стара Загора дава 12333 лева за употребяван лекотоварен автомобил

   Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0049Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“Кратко описание: Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“ 1.1. Изисквания по предназначение. 1.1.1 […]

    Прочети още

    Община Стара Загора дава 248 742 лева за изграждане на скейтпарк

    Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0047Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”Кратко описание: Предмет на настоящия проект е изграждане на СКЕЙТПАРК в УПИ VI – 7153, кв. […]

     Прочети още

     Стартира изпълнението на проект на Кметско наместничество с. Лясково

     Кметско наместничество с. Лясково подписа първи договор за безвъзмездна помощ на 17.05. 2019 г. с ПУДООС в рамките на Национална кампания     „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ на тема “ Заедно да създадем зелен кът за отдих“. Изпълнението на проекта започва на 16.06.2019 г. , на празника на село Лясково „Свети Дух“ . Основната […]

      Прочети още

      Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

      Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Билборд с размери 4.00 х 3.00 метра – 1 бр. проект, изработка […]

       Прочети още

       Обществена поръчка по проект N CB007.1.31.364

       Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 ” Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment […]

        Прочети още