НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

ТЕЦ Марица изток 2 дава 55 000 лева за резервни части на притриваща техника

Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДУникален номер на поръчката: 00246-2020-0045Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техникаПрогнозна стойност (без ДДС): BGN 55 000,00Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 10 юни 2020 (сряда), 23:59    

  Прочети още

  ТЕЦ Марица изток 2 дава 192 700 лв. за резервоар за съхранение на сярна киселина

  Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДУникален номер на поръчката: 00246-2020-0047Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в цех ХВОКратко описание: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем […]

   Прочети още

   ТЕЦ Марица изток 2 дава 60 000 лв. за геодезически измервания

   Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДНомер на поръчка в АОП: 00246-2020-0042Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г.Кратко описание: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г. […]

    Прочети още

    Община Стара Загора дава 135 800 лева за доставка и монтаж на отоплителни устройства

    Възложител: Община Стара ЗагораУникален номер на поръчката: 00774-2020-0017Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА“Кратко описание: Предметният обхват на поръчката включва доставка и монтаж на 12 артикула: топловъздушна пелетна камина 6 KW, топловъздушна пелетна камина 8 KW, топловъздушна пелетна камина 10 KW, […]

     Прочети още

     Община Стара Загора дава 2 161 813 лева за хранителни продукти за нуждите на ОП “Ученическо хранене”

     Възложител: Община Стара ЗагораУникален номер на поръчката: 00774-2020-0016Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ В ГР. СТАРА ЗАГОРА“Кратко описание: Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на […]

      Прочети още

      ТЕЦ Марица изток 2 дава 65 000 лв. за защитни обувки

      Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАДУникален номер на поръчката: 00246-2020-0038Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАДКратко описание: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:Първа обособена позиция: […]

       Прочети още

       Община Стара Загора дава 116 666 лева за актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема

       Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2020-0015Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и разработване на тарифна политика”Кратко описание: Обхвата на обществената поръчка включва изпълнение на дейности и задачи свързани с: – Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота […]

        Прочети още

        Община Стара Загора дава 1 815 691 за основен ремонт на I ОУ „Георги Бакалов“

        Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2020-0014Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Първо основно училище „Георги Бакалов“, УПИ II-училище, кв.412, гр. Стара Загора”Кратко описание: Целта на проекта е насочена към подобряване на образователната […]

         Прочети още

         УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” – Ст. Загора дава 20000 лева за обслужваща финансова институция

         ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРАНомер на поръчка в АОП: 9096810Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Избор на обслужваща финансова институция за дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АДКратко […]

          Прочети още

          Община Раднево дава 103529 лева за застрахователни услуги

          Възложител: Община РадневоНомер на поръчка в АОП: 00662-2020-0004Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие “Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, […]

           Прочети още

           Онкологичен център – Стара Загора дава 91698 лева за сервизно обслужване на медицинска техника

           Възложител: Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООДНомер на поръчка в АОП: 00731-2020-0001Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г.Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. по 28 обособени позиции, подробно описани в “Технически спецификации” от […]

            Прочети още

            Община Стара Загора дава 6 322 538 за рекултивация на старо депо

            Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0076Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“Кратко описание: 1) Подготвителни работи – почистване от храсти и дървета на определената зона; 2) В петата на предепонираните отпадъци се изгражда охранителна дига с променлива височина и […]

             Прочети още

             Община Стара Загора дава 15 000 лева за упражняване на строителен надзор

             Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0081Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ В УПИ III 8710, КВ. 4515, ГР. СТАРА ЗАГОРА“Кратко описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – […]

              Прочети още

              Мини Марица изток дава 30720 лева за консумативи и резервни части

              Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0143Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на консумативи и резервни части за заваръчни апаратиКратко описание: Доставка чрез покупка на консумативи и резервни части за заваръчни апарати съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие. Количествата […]

               Прочети още

               Мини Марица изток дава 330 831 лева за преустройство на помещения

               Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0144Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Преустройство на помещения в архив в административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАДКратко описание: – Преустройство на помещения в архив в административната сграда на „Мини Марица – изток“ ЕАД, находяща се в УПИ II-140, 142, кв. 111, гр. […]

                Прочети още

                Община Стара Загора дава 72475 лева за специализиран ученически превоз

                Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0062Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ“.Кратко описание: „Извършване […]

                 Прочети още

                 Община Стара Загора дава 20 000 лева за идеен проект

                 Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0061Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна залаКратко описание: Цели се създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда, с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Интегриране на залата с парка и околното застрояване – […]

                  Прочети още

                  Мини Марица изток дава 2 705 000 лева за барабани

                  Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0134Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на барабани за ТМОКратко описание: Доставка на барабани за ТМО, изработени по предоставена от Възложителя конструктивна документация. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:Обососбена позиция № 1 – Доставка на барабани за ГТЛОбососбена […]

                   Прочети още

                   Мини Марица изток дава 480 000 лева за лепило

                   Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0135Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“Кратко описание: Доставка чрез покупка на лепило за студена вулканизация и втвърдител за лепило. Доставката на лепилото се извършва по заявка на Възложителя, като допълнително се посочва количеството и […]

                    Прочети още

                    Мини Марица изток дава почти половин милион лева за разпределителна уредба

                    Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0124Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KWКратко описание: Доставка чрез покупка на разпределителна уредба средно напрежение за закрит монтаж за задвижваща станция 4х560kW на ГЛТ и резервна комутационна апаратура. Уредбата е изградена от шест […]

                     Прочети още