НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Стартира изпълнението на проект на Кметско наместничество с. Лясково

Кметско наместничество с. Лясково подписа първи договор за безвъзмездна помощ на 17.05. 2019 г. с ПУДООС в рамките на Национална кампания     „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ на тема “ Заедно да създадем зелен кът за отдих“. Изпълнението на проекта започва на 16.06.2019 г. , на празника на село Лясково „Свети Дух“ . Основната […]

  Прочети още

  Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

  Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Билборд с размери 4.00 х 3.00 метра – 1 бр. проект, изработка […]

   Прочети още

   Обществена поръчка по проект N CB007.1.31.364

   Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 ” Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment […]

    Прочети още