НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 180 883 лева за преустройство на част от съществуваща сграда

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0008 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Преустройство на част от съществуваща сграда в зала за мероприятия“ – п.и. с идентификатор по КККР 68850.503.9905.4.1, у.п.и. І-505, кв. 298, гр. Стара Загора по […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 356 744 лева за ремонт на покрив и сграда

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0004 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“ Кратко описание/документация: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“, целящ за подобряване […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 9 000 лева за доставка на зърнен и комбиниран фураж

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: „Доставка на зърнен и комбиниран фураж за изхранване на тревопасни животни и птици в Зоопарк – Стара Загора“ Кратко описание: Предметът на поръчката е доставка […]

Прочети още

Мини Марица-изток дава 172 050 лева за доставка на крайни изключватели

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0002 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на резервни части […]

Прочети още

Мини Марица-изток дава 34700 лева за доставка на машинни болтове и гайки

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0001 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на машинни болтове и гайки Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на машинни болтове и гайки […]

Прочети още

Община Стара Загора обяви търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на 14 обекта Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Подробна информация за този търг […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 92 000 лева за пощенски и куриерски услуги

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0053 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Услуги Наименование: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на […]

Прочети още

Община Стара Загора дава 3 042 451 лева за строително-монтажни работи

Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Строителство Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции” Кратко описание: Обособена позиция 1: „Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182 […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 1 170 219 лева за обувни изделия

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0092 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на обувни изделия Кратко описание/документация: Доставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 55 800 лева за вулканизационни инструменти

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на вулканизационни инструменти Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на вулканизационни инструменти. Количество: съгласно спецификация. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката […]

Прочети още

Мини Марица-изток ЕАД дава 499 936,90 лева за доставка на резервни части

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0085 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за ГТЛ Кратко описание: Доставка на резервни части за ГТЛ. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 […]

Прочети още

Мини Марица-изток ЕАД дава 26 980 лева за абонаментно сервизно обслужване

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0087 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини. Предмета на поръчката включва: […]

Прочети още

Мини Марица изток дава близо 50 000 лева за доставка на водно-карбамиден разтвор

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0086 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue или еквивалент Кратко описание: Доставка чрез покупка на разтвор водно – карбамиден AdBlue или еквивалент. Количество: 127 948 […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 87 000 лева за втулки

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0079 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на втулки за кофова верига и ходови звена на багери. Кратко описание / документация : Доставка чрез покупка на втулки за кофова верига и ходови […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 523 665 лева за природен газ

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0080 Начин на възлагане / пазарни консултации: Пряко договаряне Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на природен газ Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на природен газ“, разделен на 3 (три) обособени позиции, както […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 304 000 лева за резервни части на автомобили

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0057 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и ЛАДА НИВА Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 19 000 лева за високоскоростни армирани дискове

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0058 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК:  Начин на възлагане: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на високоскоростни армирани дискове Кратко описание: Доставка на високоскоростни армирани дискове предназначени за рязане и шлайфане на метал, съгласно техническата спецификация на възложителя. Количеството: 16 […]

Прочети още

Мини Марица-изток ЕАД дава 65 000 лв. за поддръжка на център за данни

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Поддръжка на център за данни Кратко описание: Поддръжка на център за данни. Предметът на поръчката включва следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, […]

Прочети още

Мини Марица изток дава 100 000 лева за диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“

Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0045 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:https://app.eop.bg/buyer/10687 Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“ Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е диагностика и ремонт на 43 броя товарни автомобили с повишена проходимост марка „IVECO”: – […]

Прочети още

Мини Марица изток застрахова работниците и служителите си за 91 000 лева

Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0046 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ […]

Прочети още