НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Мини Марица изток дава 87 000 лева за втулки

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0079 Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на втулки за кофова верига и ходови звена на багери. Кратко описание / документация : Доставка чрез покупка на втулки за кофова верига и ходови […]

  Прочети още

  Мини Марица изток дава 523 665 лева за природен газ

  Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0080 Начин на възлагане / пазарни консултации: Пряко договаряне Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на природен газ Кратко описание / документация : Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на природен газ“, разделен на 3 (три) обособени позиции, както […]

   Прочети още

   Мини Марица изток дава 304 000 лева за резервни части на автомобили

   Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0057 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК: Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и ЛАДА НИВА Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части […]

    Прочети още

    Мини Марица изток дава 19 000 лева за високоскоростни армирани дискове

    Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0058 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК:  Начин на възлагане: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на високоскоростни армирани дискове Кратко описание: Доставка на високоскоростни армирани дискове предназначени за рязане и шлайфане на метал, съгласно техническата спецификация на възложителя. Количеството: 16 […]

     Прочети още

     Мини Марица-изток ЕАД дава 65 000 лв. за поддръжка на център за данни

     Възложител: Мини Марица-изток ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Услуги Наименование: Поддръжка на център за данни Кратко описание: Поддръжка на център за данни. Предметът на поръчката включва следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, […]

      Прочети още

      Мини Марица изток дава 100 000 лева за диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“

      Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0045 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:https://app.eop.bg/buyer/10687 Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“ Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е диагностика и ремонт на 43 броя товарни автомобили с повишена проходимост марка „IVECO”: – […]

       Прочети още

       Мини Марица изток застрахова работниците и служителите си за 91 000 лева

       Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0046 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание Наименование: Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ […]

        Прочети още

        Мини Марица изток дава 83 620 лева за абонаментно сервизно обслужване

        Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0032 Адрес на профила на купувача (URL):https://app.eop.bg/today/67047 Наименование: Задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна Кратко описание: – Предмет на настоящата обществена поръчка е задължителен ремонт и абонаментно сервизно обслужване на стационарна електронна жп везна. Количество, обем: Задължителен ремонт на […]

         Прочети още

         ТЕЦ Марица изток 2 дава 100 000 лв. за датчици за температурен контрол

         Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0075 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/69315 Наименование: Доставка на датчици за температурен контрол Кратко описание: Доставка на датчици за температурен контрол, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – „Доставка на температурни датчици за защита на СОИ – вход и изход”; Втора обособена […]

          Прочети още

          Община Раднево дава 125 000 лева за зимна поддръжка

          Възложител: Община Раднево Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0013 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/buyer/1102 Наименование: „ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“ Кратко описание: Зимното поддържане включва почистване на общинската пътна мрежа с дължина 81,3 км на територията на Община Раднево от сняг и обработването и чрез разпръскване […]

           Прочети още

           Мини Марица изток дава 493 870 лева за минерална вода

           Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0022 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура Обект на поръчката: Доставки Наименование: Доставка на минерална вода Кратко описание: Доставка чрез покупка на минерална вода с минерализация от 200 до 350 мг/л. Подробно описание съгласно […]

            Прочети още

            ТЕЦ Марица изток 2 дава 270 000 лева за нова местостоянка на лични автомобили

            Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0059 Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/1119 Наименование: Изграждане на нова местостоянка за личните автомобили в района на ОПС Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява Обект на поръчката: Строителство Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 270 000,00 Краен срок за получаване на […]

             Прочети още

             Мини Марица изток дава 39 295 лева за почистване на изгребни септични ями и канализации

             Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – гр. Раднево Номер на поръчка в АОП: 00265-2020-0015 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Почистване на изгребни септични ями и канализации Кратко описание: – Предметът на поръчката включва – почистване на изгребни септични ями, продухване на подземни канализации, отпушване на водосточни и сградни канализации и други на […]

              Прочети още

              ТЕЦ Марица изток 2 дава 264 хиляди лева за стоманени конструкции

              Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0052 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на стоманени конструкции за поддържане на мокър комин и газоходи на Абсорбер 8 Кратко описание: Доставка на стоманени конструкции за поддържане на мокър комин и газоходи на Абсорбер 8 съгласно спецификация, технически изисквания и […]

               Прочети още

               ТЕЦ Марица изток 2 дава 55 000 лева за резервни части на притриваща техника

               Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0045 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 55 000,00 Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 10 юни 2020 (сряда), 23:59    

                Прочети още

                ТЕЦ Марица изток 2 дава 192 700 лв. за резервоар за съхранение на сярна киселина

                Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0047 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90м3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96% в цех ХВО Кратко описание: Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален […]

                 Прочети още

                 ТЕЦ Марица изток 2 дава 60 000 лв. за геодезически измервания

                 Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Номер на поръчка в АОП: 00246-2020-0042 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г. Кратко описание: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му […]

                  Прочети още

                  Община Стара Загора дава 135 800 лева за доставка и монтаж на отоплителни устройства

                  Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0017 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА“ Кратко описание: Предметният обхват на поръчката включва доставка и монтаж на 12 артикула: топловъздушна пелетна камина 6 KW, топловъздушна пелетна камина 8 KW, топловъздушна […]

                   Прочети още

                   Община Стара Загора дава 2 161 813 лева за хранителни продукти за нуждите на ОП “Ученическо хранене”

                   Възложител: Община Стара Загора Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0016 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ В ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Кратко описание: Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № […]

                    Прочети още

                    ТЕЦ Марица изток 2 дава 65 000 лв. за защитни обувки

                    Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0038 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:  Наименование: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Кратко описание: Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Предметът на поръчката включва следните […]

                     Прочети още