НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

Община Стара Загора дава 4500 лева за публичност и визуализация по проект

Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0014 Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: “Публичност и визуализация на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“ Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Билборд с размери 4.00 х 3.00 метра – […]

    Прочети още

    Обществена поръчка по проект N CB007.1.31.364

    Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 ” Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment […]

      Прочети още