НАЙ-НОВИ:

Обществени поръчки

УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” – Ст. Загора дава 20000 лева за обслужваща финансова институция

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРАНомер на поръчка в АОП: 9096810Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Избор на обслужваща финансова институция за дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АДКратко […]

  Прочети още

  Община Раднево дава 103529 лева за застрахователни услуги

  Възложител: Община РадневоНомер на поръчка в АОП: 00662-2020-0004Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие “Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, […]

   Прочети още

   Онкологичен център – Стара Загора дава 91698 лева за сервизно обслужване на медицинска техника

   Възложител: Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООДНомер на поръчка в АОП: 00731-2020-0001Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г.Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. по 28 обособени позиции, подробно описани в “Технически спецификации” от […]

    Прочети още

    Община Стара Загора дава 6 322 538 за рекултивация на старо депо

    Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0076Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“Кратко описание: 1) Подготвителни работи – почистване от храсти и дървета на определената зона; 2) В петата на предепонираните отпадъци се изгражда охранителна дига с променлива височина и […]

     Прочети още

     Община Стара Загора дава 15 000 лева за упражняване на строителен надзор

     Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0081Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ В УПИ III 8710, КВ. 4515, ГР. СТАРА ЗАГОРА“Кратко описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – […]

      Прочети още

      Мини Марица изток дава 30720 лева за консумативи и резервни части

      Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0143Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на консумативи и резервни части за заваръчни апаратиКратко описание: Доставка чрез покупка на консумативи и резервни части за заваръчни апарати съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие. Количествата […]

       Прочети още

       Мини Марица изток дава 330 831 лева за преустройство на помещения

       Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0144Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Преустройство на помещения в архив в административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАДКратко описание: – Преустройство на помещения в архив в административната сграда на „Мини Марица – изток“ ЕАД, находяща се в УПИ II-140, 142, кв. 111, гр. […]

        Прочети още

        Община Стара Загора дава 72475 лева за специализиран ученически превоз

        Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0062Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ“.Кратко описание: „Извършване […]

         Прочети още

         Община Стара Загора дава 20 000 лева за идеен проект

         Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0061Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна залаКратко описание: Цели се създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда, с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Интегриране на залата с парка и околното застрояване – […]

          Прочети още

          Мини Марица изток дава 2 705 000 лева за барабани

          Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0134Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на барабани за ТМОКратко описание: Доставка на барабани за ТМО, изработени по предоставена от Възложителя конструктивна документация. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:Обососбена позиция № 1 – Доставка на барабани за ГТЛОбососбена […]

           Прочети още

           Мини Марица изток дава 480 000 лева за лепило

           Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0135Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“Кратко описание: Доставка чрез покупка на лепило за студена вулканизация и втвърдител за лепило. Доставката на лепилото се извършва по заявка на Възложителя, като допълнително се посочва количеството и […]

            Прочети още

            Мини Марица изток дава почти половин милион лева за разпределителна уредба

            Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0124Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KWКратко описание: Доставка чрез покупка на разпределителна уредба средно напрежение за закрит монтаж за задвижваща станция 4х560kW на ГЛТ и резервна комутационна апаратура. Уредбата е изградена от шест […]

             Прочети още

             Мини Марица изток дава 100 000 лева за ремонти и поддръжка

             Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0131Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на ГЛТКратко описание: Извършване на ремонти и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации на багери, насипообразуватели, претоварачи и задвижващи станции на […]

              Прочети още

              Мини Марица изток дава 1 788 000 за доставка на гуми

              Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0120Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на гумиКратко описание: Доставка чрез покупка на гуми по 2 (две) обособени позиции, както следва:1. Обособена позиции №1: Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, […]

               Прочети още

               Мини Марица изток дава 1 800 000 за ремонт на товарни вагони

               Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0119Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Ремонт на товарни вагониКратко описание: Извършване на планова поддръжка (среден ремонт) на товарни вагони тип “Fals” – седловиден, серия 665 от лице отговорно за поддръжка, включваща функция по извършване на поддържането, която отговаря за осъществяване на […]

                Прочети още

                Мини Марица изток дава 48 180 лева за графични компютърни станции

                Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0121Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на графични компютърни станцииКратко описание: Доставка чрез покупка на 12 броя графични компютърни станции с технически характеристики съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие.Стойност, без да се включва […]

                 Прочети още

                 Община Стара Загора дава 4000 лева за тематично разработен знак „Център на Вселената“

                 Възложител: Община Стара ЗагораНомер на поръчка в АОП: 00774-2019-0054Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“Кратко описание: Концепцепция за ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“. Създаване на пространствен и композиционен център в централна градска част на Ст. Загора с тематично разработен знак „Център на Вселената“Местоположение: Предмет на конкурса е пространството, […]

                  Прочети още

                  Мини Марица изток дава 82 700 лв. за резервни части на осигурителни инсталации

                  Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0086Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на резервни части за осигурителни инсталацииКратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за осигурителни инсталации. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:Обособена позиция №1 – Доставка на стрелкови гарнитури.Обособена позиция №2 – […]

                   Прочети още

                   Мини Марица изток дава 1 520 000 лв. за трифазни двигатели

                   Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0084Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:Наименование: Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежениеКратко описание: Доставка чрез покупка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение по обособени позиции, както следва:– Обособена позиция № 1: Доставка на трифазни, асинхронни ел.двигатели с навит […]

                    Прочети още

                    Мини Марица изток дава 418 500 лв. доставка на резервни части за електрически локомотиви

                    Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – РадневоНомер на поръчка в АОП: 00265-2019-0077Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: Наименование: Доставка на резервни части за електрически локомотивиКратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за електрически локомотиви EL-2. Предметът на обществената поръчка е разделен на осем обособени позиции:Обособена позиция №1 – Доставка на резервни части за […]

                     Прочети още