НАЙ-НОВИ:

Онкологичен център – Стара Загора дава 91698 лева за сервизно обслужване на медицинска техника

Възложител: Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД
Номер на поръчка в АОП: 00731-2020-0001
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г.
Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. по 28 обособени позиции, подробно описани в “Технически спецификации” от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва:

1. текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии;

2. техническа проверка /диагностика и профилактика;

3. отстраняване на повреди;

4. обучение на персонала и методична помощ – при необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура;

5. доставка и подмяна на резервни части – при необходимост.
Стойност, без да се включва ДДС: Стойност, без да се включва ДДС: 91698.00 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 27/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Новите цени ще станат в рамките на 10-15 дни. През…