НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 82 700 лв. за резервни части на осигурителни инсталации

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0086
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на резервни части за осигурителни инсталации
Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за осигурителни инсталации.
Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Доставка на стрелкови гарнитури.
Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за релсови вериги.
Прогнозна стойност на поръчката: 82 700 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 01/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Попфолк дивата Преслава събра близки и приятели на първия рожден…