НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 57500 лв. за употребявани автомобили

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0051
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции
Кратко описание: „Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 3 обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 2 /два/ броя употребявани лекотоварни автомобили за ОМП “
Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за ДФЗБ“
Обособена позиция 3: „Доставка на употребяван товарен автомобил – тристранен самосвал за звено ОКД“
Прогнозна стойност на поръчката: 57500 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 08/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0053…