НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава близо 50 000 лева за доставка на водно-карбамиден разтвор

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0086
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue или еквивалент
Кратко описание: Доставка чрез покупка на разтвор водно – карбамиден AdBlue или еквивалент. Количество: 127 948 литра.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN BGN 49 900,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16 ное 2020 (пон), 23:59 За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Страховити оси с научното наименование Microgaster godzilla, са способни да…