НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност на трудa

Централата премина контролен одит от сертифициращата организация SGS в края на месец септември 2020 г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност на труда, показа контролният одит на организацията SGS. Централата е успешно сертифицирана от години по два стандарта – ISO 14001:2015 за системи за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007, който касае здравето и безопасните условия на труд на служителите.
„Благодарение на мащабния проект за рехабилитация и модернизация, КонтурГлобал Марица Изток 3 ее първата електроцентрала на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Грижим се за природата, но и за служителите си. Не правим никакви компромиси относно опазването на тяхното здраве и безопасност, както по отношение на познатите професионални рискове, така и с неочакваните – например тези, породени от пандемията COVID-19“, заяви Изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.
За последните 15 години компанията е инвестирала над 240 милиона евро в опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. През 2019-та „КонтурГлобал“ отбеляза 10 години от приключване на модернизацията на централата. Благодарение на рехабилитацията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ има специализирани сероочистващи инсталации, които очистват серните окиси. Високотехнологични електрофилтри позволяват улавянето на почти 100% от праха. Наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипс гарантира оползотворяване на около половинатаот продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипсът е суровина в производството на строителни материали.
Голяма част от направените инвестиции в централата са насочени към гарантирането на безопасни условия за труд на служителите. Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд доведе до повече от 13 милиона човекочаса без инциденти на територията на централата.
Екипът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да спазва стриктно процедурите за безопасност във връзка с епидемията от COVID-19. На територията на централата се прави постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и се спазва безопасна физическа дистанция. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация при необходимост. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Уникален номер на…