НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 418 500 лв. доставка на резервни части за електрически локомотиви

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0077
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на резервни части за електрически локомотиви
Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за електрически локомотиви EL-2.
Предметът на обществената поръчка е разделен на осем обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2.
Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2.
Обособена позиция №3 – Доставка на зъбни колела z=12 и m=12, ляво и дясно.
Обособена позиция №4 – Доставка на резервни части за компресор 2HV2.
Обособена позиция №5 – Доставка на вентили предпазни.
Обособена позиция №6 – Доставка на четка за централен пантограф на EL-2.
Обособена позиция №7 – Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги.
Обособена позиция №8 – Доставка на антифрикционни метали.
Прогнозна стойност на поръчката: 418 500 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 07/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Тази вечер в епизода на турската драма "Сълзи от рая"…