НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 4000 лева за тематично разработен знак „Център на Вселената“

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0054
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“
Кратко описание: Концепцепция за ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“. Създаване на пространствен и композиционен център в централна градска част на Ст. Загора с тематично разработен знак „Център на Вселената“
Местоположение: Предмет на конкурса е пространството, източно и южно от стълбището, което свързва бул. „Руски“ с котата на конструктивното му премостване, където да бъде ситуиран обекта – знак „Център на Вселената“.
Артистичното решение трябва да интегрира в себе си всички възможни прилежащи околни пространства, включително подмостовото пространство (колони, таван и други повърхности), като неразделна част от концепцията/идеята за визия и следва да се вписва в него, като предлага естествена връзка и подход към мястото на обекта.Изисквания към съдържанието и тематичната насоченост на конкурса: При разработване на конкурсните проекти следва да бъдат съобразени с изискванията на възложителя.
Прогнозна стойност на поръчката: I място – парична награда в размер на: 4 000 лв.; II- ро – 2 500 лв.; III- то – 1 500 лв.
Краен срок за получаване на проекти или на заявления за участие: Дата: 15/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава…