НАЙ-НОВИ:

В обзора на градовете на културата и творчеството в ЕС, българските са 4. Виж картата!

В обзора на градовете на културата и творчеството в ЕС, българските са 4 – София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Нямаме градове, които да провеждат редовно поне 2 пъти годишно международни фестивали, нито пък творчески градове на ЮНЕСКО

Излезе новото издание на Обзора на градовете на културата и творчеството в ЕС
Европейската комисия публикува второто издание на Обзора на градовете на културата и творчеството— инструмент за открояване на добрите практики и за насърчаване на творческия и културния потенциал на европейските градове, което е от жизненоважно значение за икономическия растеж и социалното сближаване.
Той представя актуализиран „портрет“ на богатството на културата и творчеството в Европа, за който са взети под внимание 190 града от 30 страни, включително Норвегия и Швейцария. Обзорът е дело на Съвместния изследователски център — службата на Комисията за наука и знания, и е придружен от обновен електронен инструмент, който дава възможност градовете да добавят свои собствени данни за по-задълбочен и сравнителен анализ.

Виж още:
Жандармерия нахлу във Ветово Тази сутрин в 6:00 часа спец…