НАЙ-НОВИ:

Община Раднево дава 252 377 лева за хранителни продукти на детските градини

Възложител: Община Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00662-2019-0026
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и ЦНСТДБУ, гр. Раднево по обособени позиции
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и ЦНСТДБУ, гр. Раднево, като същата е разделена на обособени позиции, съобразно вида на доставяните хранителни продукти, както следва:
-Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“
-Обособена позиция № 2 „Сладкарски изделия“
-Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти“
-Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни произведения“
-Обособена позиция № 5 „Плодове и зеленчуци“
-Обособена позиция № 6 „Плодови и зеленчукови консерви“
-Обособена позиция № 7 „Други хранителни продукти“
Прогнозна стойност на поръчката: 252377.94 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 02/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Специализираната прокуратура се самосезира след разследването на журналиста на NOVA…