НАЙ-НОВИ:

206 365 лв. получава Стара Загора наесен за 6-месечни програми за заетост

206 365 лв. за регионални програми за заетост  за област Стара Загора, а разпределените средства между всички области в страната са 7 207 200 лв.

Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.)

Проектните предложения се подготвят от областните и общински администрации.

Целевите групи са: безработни до 29г., с подгрупа до 24, които нито учат, нито са заети, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. хора с ниско образование /в т.ч. от ромски произход/, хора с увреждания,  продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Срокът на заетост е до 6 м., ще се работи за минимална работна заплата на пълно или непълно работно време през периода от 17.10.2016 до краен срок на заетост 31.03.2016г., съобщават от Дирекция „Бюро по труда” –Стара Загора. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 инженер, строителни…