НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава близо 160 000 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата“

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0052
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Кратко описание: Местата за изпълнение на поръчката са:
– „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години“;
– Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания – ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора;
– Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги – ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора;
– Център за обществена подкрепа (до 4 места за спешна настаняване) с капацитет 100 места – ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора;
– Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги – ДДЛРГ „Теофано Попова“, гр. Стара Загора
Прогнозна стойност на поръчката: 159222.13 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 15/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Башар Асад Президентът на Сирия Башар Асад подписа указ за…