НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 1 520 000 лв. за трифазни двигатели

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0084
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение
Кратко описание: Доставка чрез покупка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение по обособени позиции, както следва:
– Обособена позиция № 1: Доставка на трифазни, асинхронни ел.двигатели с навит ротор за средно напрежение и резервни части.
– Обособена позиция № 2: Доставка на трифазни асинхронни ел.двигатели с навит ротор за ниско напрежение и резервни части.
Всички изисквания и условия са подробно описани в документацията за участие.
Прогнозна стойност на поръчката: 1 520 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 10/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Григор Лилов* Според кореспондента на ТАСС и руските средства за…