НАЙ-НОВИ:

Тухлени са 67.2% от сградите в Старозагорско

Жилищният фонд в област Стара Загора в края на м.г. се състои от 89 500 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година, информираха от Териториално статистическо бюро Югоизток, съобщава сайта chambersz.com.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – над 60 хиляди или 67.2% от всички жилищни сгради.

Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.0%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 29.9%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 0.6%.

Към 31 декември 2016 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 175 700.

В градовете се намират 114 000 жилища или 64.9% от общия брой.

[ad id=”225664″]

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 67.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 25.5%, а едностайните са 6.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 170 900 или 97.3% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 590.6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.7 кв. м, като в градовете тя е 72.7 кв. м, а в селата – 69.8 кв. метра.

[ad id=”236993″]

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.1 кв. м, като за градовете тя е 27.3 кв. м, а за селата 37.4 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 175 700 жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод – 3.6%, а само електрифицирани – 2.8%. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Едно неочаквано и остроумно обяснение за разликите в мисловните процеси…