НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ Марица изток 2 дава 60 000 лв. за геодезически измервания

Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
Номер на поръчка в АОП: 00246-2020-0042
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК
Наименование: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г.
Кратко описание: Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за състоянието му за периода 2020-2022 г. Измерването да е в обем по Техническо задание.
Прогнозна стойност на поръчката без ДДС: BGN 60 000,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 02 юни 2020 (вторник), 23:59

  Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Днес от името на групата общински съветници на ГЕРБ в…