НАЙ-НОВИ:

ТЕЦ Марица изток 2 дава 100 000 лв. за датчици за температурен контрол

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0075
Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/today/69315
Наименование: Доставка на датчици за температурен контрол
Кратко описание: Доставка на датчици за температурен контрол, по две обособени позиции:
Първа обособена позиция – „Доставка на температурни датчици за защита на СОИ – вход и изход”;
Втора обособена позиция – „Доставка на температурни датчици за контрол на технологични процеси”.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 100 000,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 02 септември 2020 (сряда), 23:59 За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Убийството е станало тази нощ, съобщиха от МВР. Сигналът е…