НАЙ-НОВИ:

Стартира проект “Заедно за независим живот”- вече може да се кандидатства за услугите “личен асистент” и “социален асистент”

Стартира изпълнението на проект „Заедно за независим живот“

Проект „Заедно за независим живот” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  стартира изпълнението си на 01.10.2016г.

Продължителността на проекта е 21 месеца, от които 18 месеца предоставяне на услугите „личен асистент“ / „социален асистент“ в домашна среда. Общата стойност на Проекта възлиза на 499 937,41 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и да се разчупят създадените стереотипи.
Така ще могат да се осигурят възможности лица с увреждания да участват активно в планирането на услугите, от които се нуждаят, да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, в т.ч. деца. Ще се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.Проектът цели още  да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.
Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите.

В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, също и деца, които отговарят на следните изисквания:
Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
деца на възраст до 16г. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18г. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

За Лични асистенти и Социални асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:
безработни лица;

трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите ще се извършват в дома на кандидат-потребителите на услугите.
Документи ще се приемат в Зала „Фоайе“, ет. 1 в сградата на община Стара Загора, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в периода от 07 ноември 2016 г. до 18 ноември 2016 г. включително. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Френската нефтена компания „Тотал” е открила залежи от нефт в…