НАЙ-НОВИ:

Старозагорски учен предлага елиминиране на коронавирус 2019-nCoV с атомен кислород

Елиминиране на коронавирус 2019-nCoV с атомен кислород предлага проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н.

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за “вкарването” на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии Елфи Тех ООД – Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

Ето какво казва професорът: Според Световната здравна организация (СЗО) коронавирусите са голямо семейство обвити вируси, които причиняват заболявания, вариращи от обикновена настинка, до по-тежки заболявания, като респираторен синдром MERS-CoV и тежък респираторен синдром SARS-CoV. Коронавирус 2019-nCoV не е идентифициран преди декември 2019 г. при хора.
Научно е доказано, че атомният кислород елиминира корона вирус SARS-CoV. Новият вирус 2019-nCoV е с подобна структура. Предполага се, че при въздействие с атомен кислород върху него, се увреждат значителна част от протеините в обвивката му. Това го прави неспособен да се прикрепи към нормални, здрави клетки. Едновременно с това едноверижната РНК се разпада и вирусът се унищожава.
Източник на атомен кислород е озонът. Той е природен газ, създаден от кислородните атоми по време на гръмотевични бури или от ултравиолетовото лъчение от Слънцето. Озонът се характеризира с изключително висока резистентност и е един от най-силните окислители, балансиращ нивото на вирусите в природата. Активната проява на озона е атомния кислород, който се образува по време на разлагане на озоновата молекула, състояща се от три атома кислород. От озоновата молекула предимно се отделя само един кислороден атом, а другите два се освобождават под формата на молекула свободен кислород.
В природата понякога възникват специфични условия за синтез на хибриден озон, при който кислородните му атоми са несиметрично разположени. Това е качествено различие, защото при разпадането на озоновата хибридна молекула се отделят три атома кислород, а не молекула и атом кислород. При което степента на окисление е три пъти по висока.
Първият в света генератор за изкуствен синтез на озон с несиметрична структура е разработен и патентован от фирма „Елфи Тех” – Стара Загора, като генератор за студен електростимулационен синтез на озон. Благодарение на това, че синтезирания озон е с трикратно по висока степен на окисление, става възможно високо ефективното антивирусно третиране на въздух в присъствието на хора, при концентрация от 50 µg/m3, много по-ниска от прагова стойност определена от СЗО 120 µg/m3.
Най-новите изследвания (Bocci, Италия) показват, че при контакт на корона вирус 2019-nCoV с атом кислород се наблюдава фрагментиране на липидната му обвивка, при което той не може да оцелее.
Освен с прякото си действие върху вирусната материя, атомния кислород спомага и за:
– модулация на имунната система, балансираща нейните възпалителни и противовъзпалителни цитокини;
– увеличаване на производството на червени кръвни клетки (RBC) и подобрени реологични свойства на кръвта;
– увеличаване на синтеза на церофосфат (DGP), водещо до по-голямо освобождаване на кислород;
– повишаване на ключовите антиоксидантни ензими – супероксид дисмутаза и повишен глутамин, постигайки редокс клетъчен баланс.
Топ новина от последните дни е революционното откритие на американски експерти (Babior B, Takeuchi C, Ruedi J – Investigating antibody-catalyzed ozone generation by human neutrophils. Proc Natl Acad Sci USA), че човешкият организъм в млада възраст, генерира озон, като част от окислителното си въоръжение в съпротивата си против коронаинфекцията. Тази способност според тях е значително намалена при хронично болни и възрастни хора, затова те трябва да бъдат поставени в среда с повишена концентрация на атомен кислород.
Това ни дава надежда, че коронавирусът 2019-nCoV в природата ще изчезне при синтез на атомен озон, предизвикан от интензивни гръмотевични бури. Изкуствено синтезирания чрез коронен електрически разряд, атомен кислород може успешно да се приложи за овладяване на пандемията от коронавируса. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
За последните 24 часа от коронавирус в Испания са починали…