НАЙ-НОВИ:

Вижте какви кадри търси старозагорският бизнес. Като ключова компетентност бизнесът определя комуникативността

Като професии с най-големи затруднения в намирането на работна сила, работодателите обявяват машинен оператор и продавач-консултант за тази година. До 3 години в Старозагорска област най-голяма потребност от специалисти със средно образование ще има в строителство. За същия период най- голяма потребност от специалисти с висше образование ще има в сферата на машинно инженерство и икономиката

Днес в Областна администрация се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Гергана Микова. На него бе представена и съгласувана обобщената информация за резултатите от първото проведено проучване сред работодателите от Старозагорска област за потребностите им от работна сила. В периода 13 февруари – 22 март 2019 г. Агенцията по заетостта стартира първото за годината проучване сред бизнеса за потребностите му от работна сила.

Констатациите от данните показват, че за предприемачите най-необходими за настоящия и бъдещ персонал са знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина. През следващите 6 месеца нов персонал ще търсят 19,5% от анкетираните работодатели. Най-важната ключова компетентност, която работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри, е общуването на роден език.

Анкетираните са заявили, че през следващите 12 месеца ще търсят най-интензивно и с постоянна заетост машинни оператори, строителимонтажници и строители. Като професии с най-големи затруднения в намирането на работна сила работодателите обявяват машинен оператор и продавач-консултант.

След 3 до 5 години в Старозагорска област най- голяма потребност от специалисти със средно образование ще има в строителство. За същия период най- голяма потребност от специалисти с висше образование ще има в сферата на машинно инженерство и икономиката, а най-малко в правото.

На заседанието бе представена и Регионалната програма по заетост на област Стара Загора за 2019 г. Според бюджета в размер на 205 043 лв., отпуснат за област Стара Загора, както и според точкуването по одобрената Методика, за областта се разкриват 51 работни места, разпределени по общини, както следва: Стара Загора – 4, Казанлък – 4, Раднево – 4, Гълъбово – 7, Чирпан -4, Павел баня – 3, Мъглиж – 4, Николаево – 6, Гурково – 4, Опан – 3, Братя Даскалови – 6 и Областна администрация – 2 работни места. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Водач на лек автомобил е с опасност за живота след…