НАЙ-НОВИ:

Средна работна заплата в област Стара Загора – 1135 лв., на трудов договор – 105,5 хил. души

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3%  спрямо края на март 2018 г., като достигат 105.5 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 15.4% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 9.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.1%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.8 и 12.4%.

[ad id=”225664″] В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.9 хил., или с 0.9%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.6 хил. и „Строителство“ – с 0.5 хиляди, а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 0.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.8% и „Строителство“ – с 10.0%, а най-голямо намаление – във „Финансови и застрахователни дейности“ (с 13.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (с 10.0%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2018 г. е 1 082 лв., за май – 1 088 лв. и за юни – 1 135 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 101 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17.7%, „Строителство“ – с 11.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.6%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 11.4%.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ – с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.9%. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
В традиционния Открит шампионат по стрелба с пистолет „Макаров“, организиран…