НАЙ-НОВИ:

Свободни работни места в “Бюро по труда – Стара Загора” на 29-ти май 2020 година. Възобновяват се обученията

Свободни работни места в “Бюр п труда – Стара Загора” на 29-ти май 2020 година. Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „Лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.

1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3 медицинска сестра
1 лекар
1 лекар, образна диагностика
1 кинезитерапевт
2 фармацевт магистър

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

2 електротехник
2 електромонтьор
1 тапицер
9 кредитен консултант
3 продавач – консултант

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

14 шивачи
5 работници, ферма за диви животни
4 готвач
1 помощник, кухня
2 водопроводчик
1 огняр
2 дърводелци
3 строителни работници
1 техник, строителство
3 санитар
3 арматурист
4 заварчик
11 зареждач, промишлено производство
1 оператор, каландър
1 общ работник, промишлеността
Възобновява се провеждането на обучения, финансирани с публични средства и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Агенцията по заетостта информира, че съгласно т. 2, букви би) и бй) от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, се допуска провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и финансирани от държавния бюджет по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.
В тази връзка Агенцията по заетостта дава следните указания:
Обучаващите организации, в т.ч. Доставчици на обучение (ДОб), които са прекъснали започнали вече курсове или не са стартирали обучения поради обявяването на извънредно положение в България на 13.03.2020 г., могат да подновят организирането им. За целта, при провеждането им следва да осигурят условия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързани с провеждането на групови мероприятия и предоставяне на услуги на граждани, вкл. на закрито.
Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Добрият сценарий на хитовия турски сериал "Завинаги" продължава да държи…