НАЙ-НОВИ:

РИОСВ – Стара Загора: Няма превишение на нормите за качество на атмосферния въздух вследствие на пожара в ТЕЦ „Марица-изток 2“

Няма превишение на нормите за качество на атмосферния въздух вследствие на пожара в ТЕЦ „Марица-изток 2“, с. Ковачево, съобщи официално РИОСВ – Стара Загора

На 24,06,20,19 г. в РИОСВ – Стара Загора е постъпил сигнал за запалване на комин в ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, село Ковачево. В тази връзка и съгласно действащото Комплексно разрешително операторът е информирал за възникнала авария в един от абсорберите на СОИ, който е в ремонт. Взети са всички необходими мерки за обезопасяване на района. Няма пострадали, няма и опасност за населението. Екипи от пожарната към централата и ПБЗН са реагирали веднага за локализиране на аварията.

Данните от най-близко разположената автоматична станция за измерване качеството на въздуха в района на село Полски градец, която е на отстояние 7,5 км от централата, не отчита превишения по контролираните замърсители на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици както по време на аварията, така и към настоящия момент.

РИОСВ – Стара Загора ще продължи да следи данните от автоматичните станции в региона и при евентуално нарушаване на качеството на атмосферния въздух ще информира незабавно населението и съответните контролни органи. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Пътничка твърди, че е била изоставена сама в самолет на…