НАЙ-НОВИ:

Пускат обществена поръчка за анализ на битовите отпадъци

Община Стара Загора обяви обществена поръчка с предмет “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора”.

Обект на обществената поръчка са следните дейности:

Събиране и анализ на информация за количествата отпадъци:
Основно охарактеризиране на отпадъците:
Извършване на морфологичен анализ:

В хода на изпълнение на поръчката участникът следва да представи следните доклади:

1. Встъпителен доклад – представя се в срок от 20 дни от подписване на договора за изпълнение.
2. Периодични доклади – общо три на брой
3. Окончателен доклад – да се изготви и предаде в срок до един месец след приключване на изследването през последния сезон.
При изпълнението на поръчката е задължително спазване на всички изисквания на действащото законодателство в Република България в областта на опазване на околната среда.

Срок за получаване на оферти: 6 февруари 2017 г. до 17 часа Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Логото за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018…