НАЙ-НОВИ:

Продължава подкрепата за работодатели по „мярка 60/40“

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 26-ти октомври стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г.

Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г. на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец август.

Документи от работодатели – кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

На официалния сайт на Агенция по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”, са публикувани образците на документи, Информация за работодателите, Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

Със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта е определен и краен срок за прием на документи за кандидатстване – 15.12.2020 г., както и срок за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 22-ро число на месеца, следващ месеца на отчитане или първия работен ден след тази дата.

Допълнитела информация може да получите във всяко Бюро по труда, както и на телефоните за консултации, публикувани на същото място. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 администратор, хотел…