НАЙ-НОВИ:

Програмите на Министерство на младежта и спорта помагат за изграждане на социално отговорно поведение и подобряване качеството на живот на младите хора

– Крис, разкажи защо създадохте Сдружението, какво ви мотивира?

Като човек, който от 8-годишната си възраст се занимава активно със спорт, съм категоричен, че спортът е най-полезното нещо за здравето, колкото и клиширано да звучи. Спортът и изобщо движението като цяло са полезни за нас и подобряват физическото и психическото ни здраве, занижават нивата на стрес и цялостно ни карат да се чувстваме добре в собствената си кожа. Това е особено важно за нашия съвременен начин на живот – младите хора седят повече пред компютъра, работата все по-често е свързана отново с технологиите.

По данни на Европейската комисия в днешно време повече от половината възрастни в Европа са с наднормено тегло или страдат от затлъстяване заради неправилния начин на хранене и липсата на активен живот чрез спорт и развиващи личността дейности. Докато това не се промени, заплахата от сърдечно-съдовите заболявания, диабет и някои видове рак ще нараства. Тези проблеми кореспондират и с качеството ни на живот, нивото на стреса в ежедневието, нивото на развитие на здравната ни система, личната здравна култура и нивото на превантивните мерки в защита на здравето на хората.

Нашата кауза е да отвлечем, колкото се може за по-дълго време вниманието на младежите от телекомуникационните технологии. Да се съсредоточат върху себе си, чрез рационално хранене и здравословен начин на живот.

– Как ви помагат във вашата мисия програмите на Министерството на младежта и спорта?

– Това, което прави Министерство на младежта и спорта, министър Кралев и целият екип, е от голяма полза за младото поколение. Ясно е заявен основният приоритет в работата на министерството – за повече активни млади хора, развитие на масовия спорт сред децата и подрастващите. Създадени са различни и много национални програми, насочени към подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, е разработена от Министерство на младежта и спорта, като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение у младите хора в страната. Програмата е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции, свързани с прояви на агресивно поведение, зависимости и рисково поведение у младите хора в страната. Основен приоритет на програмата е създаването на условия за насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресията и различни форми на зависимости сред младите хора. Този приоритет изцяло кореспондира с основните цели на нашето сдружение, с разбирането ни в каква посока трябва да работим, за да сме полезни за младите хора от нашия регион. Затова разработихме проекта „Лятна младежка академия за здравословно хранене“.

В последните няколко години се наблюдават тревожни тенденции, въпреки че за множество млади хора здравословният начин на живот – правилно хранене, спорт и др., се превръща във висша ценност.

Искаме да дадам максимално много информация по темата, да помогнем за формирането на умения за справяне с житейските проблеми и до промяна на поведението за здравословен начин на живот на младите хора.

– Какви дейности сте включили, за да реализирате своите цели?

– Двете направления, които са разработени в Програмата са с основни теми – превенция на хазартната зависимост сред младите хора, превенция на различни форми на зависимости, като наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет и др., превенция на агресията сред младите хора, насърчаване на здравословния начин на живот. Разработеният от нас проект е свързан с темата за дравословния начин на живот.

Проектните дейности са насочени към младежи на възраст от 15 до 29 години, както и към лица в неравностойно положение от същата възраст.

През последните няколко години учредителите на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Тенис клуб „Симитли 2017” имахме възможността да контактуваме с много млади хора от различни таргет групи. Наблюденията ни са, че те проявяват голям интерес и ентусиазъм да се включат в дейности и събития от различен характер.

Това ни провокира да ги подкрепим и сега, като им дадем възможността да се включат в настоящия проект, който има за цел да акцентира върху воденето на здравословен начин на живот, чрез повишаване на културата за здравословно хранене и реализирането на дейности с превантивен характер срещу заисимостта от „джънк“ храните, станали неразделна част от младежкото ежедневие.
Проектът е комплекс от дейности и инициативи, обвързани с актуални нужди на младежката общност като превенция срещу храненето с вредни за здравето храни и напитки.

Стартираме с провеждането на 4-дневен форум, който ще се реализира в гр. Банско и който ще събере младежи на възраст 20-29 години. Участниците ще придобият познания: за негативните последици от храненето с вредни храни, за разпознаване на вредните и полезни храни и за значението им относно поддържането на здравословно тегло.

Други дейности, с които целим привличането на обществения интерес е провеждането на еднодневната инициатива „Лятна младежка академия за здравословно хранене“. Демонстрацията ще популяризира възможностите за здравословно хранене и здравословния начин на живот, като превенция на зависимостта от вредни храни сред младите чрез разнообразни и забавни ролеви игри.

Предвидената информационна кампания „Ползите от здравословното хранене“ ще популяризира ползите от здравословното хранене сред широката общественост, проблемите, които се създават в организма ни, когато използваме така наречените джънк фуудс и други интересни факти, свързани със здравословното хранене.

Вярваме, че ще провокираме младите хора да участват във Фестивала на традиционните български игри, да създадем един „празник“ имащ за цел да стимулира младите хора и широката общественост да поддържат един здравословен ритъм в ежедневието. Подборът на игрите: народна топка, надбягване с чували, сляпа баба, дърпане на въже, пренасяне на яйца с лъжица, дама, скачане на въже, пиян морков, замръзванка и челик, има за цел да покаже и докаже на участниците, че могат да поддържат физическа активност и да се забавляват, чрез лесни и общодостъпни игри, а не само чрез посещение на фитнес зали и спортни зали. Вече подготвяме и наръчник с практически съвети и насоки за водене на здравословен и физически активен начин на живот от младите хора, който ще съдържа основна информация и дейности, които ще помогнат на младежите да развият и укрепят навици за физическа активност и здравословно хранене. Разработвайки този материал, имаме за идея да сме в полза на двете целеви групи по проекта – първата, пряка целева група, от младежи на възраст между 15-29 години – и втората, непряка целева група, обхващаща останалите членове на общността в образователните инстутиции, членове на семейства и други имащи реално или потенциално въздействие и отношение по темата. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Алисия подари на НиЛо цяла торба с дрехи и бански…