НАЙ-НОВИ:

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистрирано в Гълъбово!

Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените стойности са в 16, 17 и 18 часа и са съответно 1,7; 3,7 и 3,0 пъти пределно-допустимата концентрация, съобщават от Регионалната здравна инспекция.
[ad id=”263680″]

Вижте и още интересни промоции в е-мол ТУК

Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица Изток”. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.

РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните държавни и общински институции в община Гълъбово и региона за отчетеното превишение и необходимостта от прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.

[ad id=”225664″]

Съгласно указания на Министерството на здравеопазването необходимите мерки, които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира засегнатото население за настъпили промени.

Останалите пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в област Стара Загора не са регистрирали превишения на нормите по контролираните показатели.

*Алармен праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Екземпляр от първото издание на книгата на Джоан Роулинг „Хари…