НАЙ-НОВИ:

От ВМИ – Стара Загора, сигнализират за лов на вещици

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД
в-к “Южна поща”, брой 16, 1990 г.
ОТ ВМИ – СТАРА ЗАГОРА, СИГНАЛИЗИРАТ ЗА ЛОВ НА ВЕЩИЦИ
До редакцията на “Южна поща” бе изпратена декларация, подписана от 106 души, членове на КТ “Подкрепа” при ВМИ и Обединената регионална болница и Професионално-творческото сдружение на преподавателите и служителите от института, основна организация на КНСБ. Декларацията е адресирана до министъра на народното здраве с копие до: ръководствата на двата синдиката – КТ “Подкрепа” и КНСБ, комисиите по здравеопазването и образованието на ВНС, Академичния съвет на ВМИ и средствата за масова информация.
“Според нас – се казва в декларацията – в синдикалния плурализъм няма нищо лошо, това е един двигател на демократичните процеси и във висшите учебни заведения. Това мнение обаче не се споделя от ръководството на ВМИ и особено от г-н ректора проф. д-р Григор Велев…”
По-нататък в декларацията се посочват редица примери за нарастващия психологически и административен натиск (включително и уволнения), на който са подложени членовете на двата синдиката. Уволнени са: фотографът на института Радослав Джамбазов, член на КТ “Подкрепа”, Юлия Кръстева, счетоводителка и Танка Кръстева, организатор на упражненията по физика, и двете членове на КНСБ. Още по-фрапиращ е случаят с координатора на КТ “Подкрепа” Ташо Ташев, уволнен без предизвестие, със заповед № 265/9.Х. т.г. Мотивите за неговото уволнение, според подписалите декларацията, са неоснователни. Дори да отпада дисциплината медицинска статистика, необяснимо е защо Академичният съвет е продължил трудовия договор с другия преподавател – ст.н.с. ІІ ст. д-р Бангьозов, който е на пенсионна възраст… На същото уважение и благосклонност се радват и още редица преподаватели служители в института – проф. Иванчев, доц. горанов, ст.н.с. Монев, доц. Неделчев, гл.счетоводител Ив. Чубриков, навършили години за пенсия. Целият този административно-управленчески кадрил е “разигран” без участието на синдикатите.
“Г-н министър, обръщаме се към Вас и към другите инстанции и средствата за масово осведомяване, не само да Ви информираме за съществуващите беззакония и административно-команден режим в нашия институт, но и да молим за Вашата бърза и компетентна намеса за прекратяването им” – се казва в заключение на декларацията на преподавателите и служителите от ВМИ в Стара Загора. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД в-к "Южна поща", брой…