НАЙ-НОВИ:

Отново фалшиви мeйли от името на НАП

Днес отново завалява фалшиви мeйли на пощите ни от НАП. В него пишеше ето този текст:

Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!
Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.

За да се предпазите, обръщайте внимание на името и адреса на подателя : това не е официалния мeйл на НАП (takero.nakamura@genova.co.jp) и не отваряйте прикачения зип файл!!!

image1 (9K)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Не е нужно да сте ландшафен дизайнер, за да сътворите…