НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора купува комунални машини за озеленяване

Възложител: Община Стара Загора

Номер на поръчката в АОП: 00774-2019-0001

„Доставка на 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора“

Предмет на доставка са: 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора, комплектовани с: 1 бр. система за измиване с четки Конвесирна четка – 2 бр. Метачна система – 2 бр.

Прогнозна стойност на поръчката: 233 333 лв. без ДДС

Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 18/02/2019 17:30 Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Григор Димитров ще бъде отново на корта в петък, когато…